Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ ieško viešųjų pirkimų specialisto / -ės

 • Titulinis
 • Naujienos
 • Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ ieško viešųjų pirkimų specialisto / -ės
2024 02 05


Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ ieško viešųjų pirkimų specialisto /-ės

Darbo pobūdis:

 • Prekių, paslaugų bei darbų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
 • perkamo objekto specifikacijos derinimas bei pirkimo inicijavimui reikalingų dokumentų ruošimas;
 • viešojo pirkimo sąlygų, pranešimų, skelbimų ir kitų dokumentų rengimas ir procedūrų vykdymas;
 • rinkos analizė ir pateiktų pasiūlymų vertinimas;
 • sutarties sąlygų derinimas, sutarčių vykdymo kontrolė;
 • gautų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų dokumentų, viešųjų pirkimų procedūrų nagrinėjimas;
 • viešųjų pirkimų planavimas ir pirkimų proceso dokumentavimas;
 • darbuotojų konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais, pagalbos teikimas rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;
 • ataskaitų apie vykdytus viešuosius pirkimus rengimas;
 • privalomos informacijos apie Koncertinės įstaigos pirkimus, viešųjų pirkimų priežiūrą teikimas vykdančioms valstybės institucijoms pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus;
 • užtikrinimas, kad prekių / paslaugų pirkimo procedūros būtų vykdomos nustatytais terminais, laikantis norminių teisės aktų reikalavimų;
 • vykdo kitus vienkartinius Skyriaus vedėjo, Koncertinės įstaigos vadovo įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Koncertinės įstaigos vykdoma veikla.

Reikalavimai:

 • Turėti socialinių, technologinių, ekonomikos mokslų, bet ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • gebėti organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
 • išmanyti dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir raštvedybą;
 • gebėti sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti naudotis elektroninėmis viešųjų pirkimų įgyvendinimo sistemomis;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų);
 • turėti gerus darbo Microsoft Officeprogramomis įgūdžius;
 • mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose, turėti derybinių įgūdžių;
 • gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais klausimais, būtinais funkcijoms atlikti;
 • gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais;
 • gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam;
 • laikytis etikos principų ir taisyklių;
 • Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą asmuo, dirbantis su viešaisiais pirkimais, turi būti nepriekaištingos reputacijos.

Privalumai:

 • patirtis perkančiojoje organizacijoje ar perkančiajame subjekte;
 • viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimas;
 • patirtis dirbant su pirkimų valdymo sistema (pvz. EcoCost);
 • patirtis dirbant su CVP IS sistema.

 Organizacija siūlo:

 • darbo vietą naujame Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ priestate;
 • sudaromos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu;
 • mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, asmeninį ir profesinį augimą;
 • stabilų bazinį atlyginimą nuo 910,55 Eur (0,5 etato bazinis atlyginimas neatskaičius mokesčių) bei galimybė gauti papildomą kintamąją atlygio dalį nuo bazinio atlyginimo iki kitų kasmetinių vertinimų 10 proc., priemokas ar premijas pagal darbo rezultatus.

 Pateikiami dokumentai:

 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • rekomendacijos (jei yra).

 

Darbo vieta – Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ (Tilžės g. 140, Šiauliai).

Dokumentus siųsti el. p. vaidotas.katutis@saule.lt laiško temoje nurodant „Dėl viešųjų pirkimų specialisto /-ės darbo vietos“.

Konkurso skelbimo laikotarpis – 2024 m. vasario 5 d. – vasario 25 d. 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Konfidencialumą garantuojame.

Kontaktai pasiteiravimui ‒ Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovas Vaidotas Katutis, tel. +370 679 55 122, el. p. vaidotas.katutis@saule.lt