Administracinė informacija

VIDAUS TVARKOS

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ darbo tvarkos taisyklės

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės su priedais

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo vidaus kontrolės tvarka

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų saugojimo tvarkos aprašas

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pripažinto nereikalingu arba netinkamo turto nurašymo likvidavimo tvarka

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo, kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ inventorizacijos taisyklės

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ finansų kontrolės taisyklės

2024 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ darbo apmokėjimo sistemos aprašas

2023 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

2023 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo įstaigoje taisyklės

2023 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ darbo laiko apskaitos taisyklės

2023 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

2023 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

2022 m. Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

DARBO UŽMOKESTIS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2024 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2023 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2023 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2023 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2022 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2022 m. I-III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2021 m. I-IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2020 m. I-IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2019 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2018 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2018 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2018 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2018 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2017 m. IV ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2017 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2017 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

2017 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS

TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI

Renault Trafic GGB 928.

LAISVOS DARBO VIETOS

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

KONKURSAI

Šiuo metu konkursų nėra.