Projektas

PROJEKTAS „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“

Vykdomas projektas „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“.

Projekto tikslai:
modernizuoti ir pritaikyti turimą infrastruktūrą kultūrinei veiklai, užtikrinant teikiamų kultūros paslaugų ir produktų kokybę, prieinamumą, patrauklumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes į kultūrinį gyvenimą, išlaikyti esamus ir sukurti papildomus lankytojų ir dalyvių srautus;
sudaryti galimybę teikti kokybiškas paslaugas Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ lankytojams bei užtikrinti pagrindinius įstaigoje savo pasirodymus pristatančių kolektyvų poreikius.

Projekto uždavinys: Sukurti modernios, šiuolaikinius kokybinius poreikius atitinkančios koncertinės įstaigos materialinę bazę Šiaulių mieste.

Laukiami rezultatai. Įgyvendinus projektą Koncertinės įstaigos patalpos bus pilnai pritaikytos teikti kokybiškas paslaugas ir organizuoti aukšto meninio lygio renginius. Bus sudarytos palankios sąlygos organizuoti ir pristatyti simfoninio orkestro, muzikinių teatrų ir baleto trupių pasirodymus, nes rekonstruotos Didžiosios salės – scenos plotas padidės 120 m², o gylis padidės 5–6 metrais. Koncertinė įstaiga įsigys šiuolaikines įgarsinimo, apšvietimo ir kėlimo mechanizmų įrangą. Bus sudarytos palankios sąlygos repeticijoms koncertinės įstaigos kolektyvams. Naujame priestate bus įrengtos trijų kolektyvų repeticijų salės ir studijos, drabužinės ir instrumentų saugojimo kambariai, dirbtuvės, rekvizitų patalpos bei techninės patalpos. Bus įrengta 10 artistinių – grimo kambarių su sanitariniais mazgais, dušais ir pagalbinėmis patalpomis. Bus įrengta salė kameriniams renginiams ir rečitaliams bei konferencijų salė. Bendros patalpos padidės 800 m².

Finansavimo šaltinis: 
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
www.esinvesticijos.lt 

Projekto veiklų pradžia: 2019-06-17
Darbų pradžia, pasirašius rangos sutartį: 2020-06-09
Projekto veiklų pabaiga: 2023-04-30

Rangovas: UAB „Versina“
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto koncertinės įstaiga „Saulė“

Projekto biudžetas:
ES fondų lėšos – 1719250,68 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos – 1789424,18 Eur