Konsultavimasis su visuomene

Viešos konsultacijos šiuo metu nevykdomos.

Daugiau informacijos: www.epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/dalyvauk-viesosiose-konsultacijose-1