Apie mus

Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ veikla – organizuoti profesionalaus scenos meno (koncertų ir literatūros, meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą.

Veiklos tikslai:

  • puoselėti, kurti ir plėtoti profesionaliosios muzikos kultūrą ir tradicijas, atlikti klasikinius ir šiuolaikinius Lietuvos bei užsienio šalių kompozitorių muzikos kūrinius, perteikti pasaulio muzikinės kultūros vertybes šalyje ir užsienyje;
  • sudaryti sąlygas jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos atlikėjams, kolektyvams dalyvauti Koncertinės įstaigos kūrybinėje veikloje;
  • ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį muzikinei kultūrai.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Koncertinė įstaiga atlieka šias funkcijas:

  • organizuoja profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno programų) kūrimo ir viešo atlikimo veiklą;
  • savarankiškai planuoja bei organizuoja koncertus ir gastroles Lietuvoje ir užsienyje, organizuoja užsienio profesionaliojo scenos meno pristatymą visuomenei;
  • dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovauja miestui ir Lietuvai kultūros mainų programose;
  • savarankiškai sudaro repertuarą;
  • informuoja visuomenę apie viešai atliekamas meno programas, parengdama afišas ir kitą reklaminę medžiagą;
  • vykdo edukacines programas;
  • vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas.