Apie mus

Vienintelė šiaurės Lietuvoje koncertinė įstaiga „Saulė" savo veiklą skaičiuoja nuo 2009 m. Šiuo metu įstaigoje veikia trys profesionalių muzikos atlikėjų kolektyvai (Šiaulių pučiamųjų orkestras, Šiaulių kamerinis orkestras „Camerata Solaris" ir Šiaulių bigbendas). Visi trys kolektyvai turi paruošę klasikinės, šiuolaikinės muzikos programas, kurias atlieka koncertuose ir gastrolėse Lietuvoje bei užsienyje. Kuria ir organizuoja edukacines programas, dalyvauja neformaliojo švietimo programose. Įstaiga, aktyviai bendradarbiaudama su miesto kultūros ir švietimo organizacijomis, prisideda prie bendro miesto kultūrinio klimato kūrimo.

Veiklos tikslai:

  • puoselėti, kurti ir plėtoti profesionaliosios muzikos kultūrą ir tradicijas, atlikti klasikinius ir šiuolaikinius Lietuvos bei užsienio šalių kompozitorių muzikos kūrinius, perteikti pasaulio muzikinės kultūros vertybes šalyje ir užsienyje;
  • sudaryti sąlygas jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos atlikėjams, kolektyvams dalyvauti Koncertinės įstaigos kūrybinėje veikloje;
  • ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį muzikinei kultūrai.

Įgyvendindama šiuos tikslus, Koncertinė įstaiga atlieka šias funkcijas:

  • organizuoja profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno programų) kūrimo ir viešo atlikimo veiklą;
  • savarankiškai planuoja bei organizuoja koncertus ir gastroles Lietuvoje ir užsienyje, organizuoja užsienio profesionaliojo scenos meno pristatymą visuomenei;
  • dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovauja miestui ir Lietuvai kultūros mainų programose;
  • savarankiškai sudaro repertuarą;
  • informuoja visuomenę apie viešai atliekamas meno programas, parengdama afišas ir kitą reklaminę medžiagą;
  • vykdo edukacines programas;
  • vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas.