ES parama

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-04-0004 „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“ aprašymas.

Pagrindinė projekto vykdytojo problema – šiuolaikinių visuomenės poreikių neatitinkanti kultūros infrastruktūra – neužtikrinamas organizuojamų kultūrinių renginių įvairumas bei teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, neišnaudojamas veiklos potencialas. Šiuo metu įstaigoje galima organizuoti tik ribotos apimties kultūrinius renginius. Koncertinės įstaigos veiklai pritaikius buvusį kino teatrą, nėra išspręstas artistinių – grimo kambarių, repeticijų patalpų poreikis, koncertų salėje scenos gylis yra nepritaikytas simfoninio orkestro pasirodymams, taip pat neįmanoma demonstruoti baleto bei operų spektaklių (visai nėra užkulisių), todėl neįmanoma priimti šių teatrų trupių. Šiuolaikiškiems pasirodymams įstaigai trūksta stacionarios apšvietimo, įgarsinimo aparatūros. Prasta ir oro kondicionavimo įranga, prastos sąlygos įstaigos profesionaliems kolektyvams – patalpose nėra nė vienos studijos ar patalpos jų repeticijoms, instrumentų saugojimui, priežiūrai ar remontui.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti koncertinę įstaigą, suformuojant kokybišką renginiams skirtą aplinką. Pastatant priestatą bus praplėsta scena, įrengiamos repeticijų salės meno kolektyvams, grimerinės, pagalbinės patalpos, konferencijų salė, taip pat bus įsigyta kultūros paslaugų teikimui būtina įgarsinimo, apšvietimo įranga ir baldai. Įgyvendinus numatytas veiklas bus organizuojami nauji renginiai, didinamos esamų renginių apimtys. Projekto dėka bus sukurta šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti kokybiška ir prieinama kultūros infrastruktūra, skatinanti papildomus lankytojų srautus.

Po projekto įgyvendinimo tiesioginę naudą gaus: Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės gyventojai, taip pat regiono, nacionaliniai ir užsienio svečiai – kultūrinių renginių lankytojai bei dalyviai.
Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė modernizavimui skirta 1,719 mln. Eurų iš Europos regioninės plėtros fondo. Likusią sumą arba 1,789 mln. eurų, projektų įgyvendinimui skirs Šiaulių miesto savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo data 2023 m. spalio mėn.

ES parama