Šiaulių miesto garbės piliečiu išrinktas Sigitas Vaičiulionis

2023 08 24


Garbės piliečio vardo suteikimo komisija apsisprendė, kas iš siūlomų 4 kandidatų bus teikiamas tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai. Pirmame ture išrinkti tinkamiausią kandidatą nepavyko, prireikė antrojo komisijos balsavimo turo.

Posėdžiavusi Garbės piliečio vardo suteikimo komisija apsisprendė, ką iš kandidatų siūlys tvirtinti rugsėjo 7 dienos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Po posėdžio komisijai pirmininkavęs Šiaulių miesto meras Artūras Visockas informavo, kad po antrojo balsavimo turo iš keturių kandidatų buvo išrinktas vienas. Komisijos nuomone, švenčiant 787-ąjį Šiaulių gimtadienį, Šiaulių miesto garbės piliečio vardą derėtų suteikti Sigitui Vaičiulioniui, visoje Lietuvoje žinomam menininkui, choro dirigentui ir meno vadovui, pedagogui, knygų autoriui.

Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai šiemet buvo pateiktos šios kandidatūros: Romualdas Baltutis, tremtinys, inžinierius, knygų sudarytojas ir leidėjas, tremties kovų atminimo renginių organizatorius, Vytautas Gudonis, psichologas, pedagogas, socialinių mokslų (psichologija) habilituotas daktaras, Alfredas Vilbikas, teisininkas, knygų autorius ir visuomenininkas, Sigitas Vaičiulionis, choro dirigentas, pedagogas, knygų autorius ir aktyvus visuomenininkas.

Sigito Vaičiulionio kandidatūrą  Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai teikė Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija ir Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrija. Pritarimus ir rekomendacijas teikė Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyrius, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija „Lieporių bendruomenės centras“, asociacija „Šiaulių bendruomenė“. Atsiliepimus apie šį kandidatą pateikė per 20 įvairių organizacijų ir asmenų.

Sigito Vaičiulionio kandidatūra bus tvirtinama rugsėjo 7 dienos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, inauguracijos ceremonija planuojama tą patį vakarą Šiaulių kultūros centre.

Sigitas Vaičiulionis

Šiaulių miesto kultūrinis gyvenimas neatsiejamas nuo muziko, pedagogo, dirigento, mokslininko, visuomenės veikėjo Sigito Vaičiulionio kūrybinės veiklos. Lygiai 50 savo gyvenimo metų Maestro paskyrė Šiaulių miesto ir visos šalies muzikinei kultūrai. Jo reikšmingi darbai įrėžė gilų pėdsaką į miesto ir šalies kultūros istoriją.

Sigitas Vaičiulionis gimė 1948 m. lapkričio 13 d. Vilniuje.

1955–1966 choro dirigavimo mokėsi M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, 1966–1971 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.

1970–1972 dirbo Kauno valstybinio muzikinio teatro vyr. chormeisteriu, 1973–1975 buvo Šiaulių miesto kultūros namų dainų ir šokių liaudies ansamblio „Jovaras“ choro vadovu, 1974–1980 – Šiaulių pedagoginio instituto dėstytoju ir vyr. dėstytoju, studentų mišriojo choro vadovu. 1980–1986 – Šiaulių aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavimo ir solinio dainavimo dėstytojas. 1984–1990 – Šiaulių televizorių gamyklos vyrų choro „Tauras" meno vadovas ir dirigentas. Nuo 1990 rudens – Šiaulių pedagoginio instituto (universiteto) Muzikos katedros vyr. asistentas, nuo 1992 – docentas, 1992–1994 – Muzikos katedros vedėjas. 2010 įkūrė profesionalų kamerinį ansamblį „Ars Vivo“ ir jam vadovo. Nuo 2016 m. – Šiaulių pučiamųjų orkestro meno vadovas ir dirigentas.

Maestro vardas neatsiejamas nuo Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“. Būtent jo dėka Šiaulių miestas turi profesionalų ir vieną geriausių šalyje kamerinį chorą. Šiam chorui Maestro kartu su savo žmona Danute Vaičiulioniene sėkmingai vadovavo per 40 metų. Pelnytos prizinės vietos tarptautiniuose konkursuose, atstovauta Lietuvai šalių vadovų diplomatinių vizitų progomis, padaryta vertingų senosios chorinės muzikos įrašų, parengta unikalių, Lietuvoje pirmą kartą atliktų kūrinių premjerų, koncertuota su geriausiais šalies solistais ir orkestrais.

S. Vaičiulionis pirmasis Šiauliuose sovietmečiu pradėjo rengti senosios – bažnytinės, sakralinės – muzikos koncertus ir festivalius, kurie sėkmingai gyvuoja iki šiol. Jo dėka Šiauliuose jau kelis dešimtmečius Velykų laikotarpiu rengiami bažnytinės muzikos festivaliai.

Jau daugelį metų Maestro dėka Šiauliuose vyko naujametiniai klasikinės muzikos koncertai, kuriuos jis organizavo miesto žmonėms neatlygintinai.

Sigito Vaičiulionio pedagoginė veikla siejosi ir su Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. Šiai ugdymo įstaigai Maestro paskyrė dešimt savo profesinės veiklos metų: 1980‒1986 m. Sigitas Vaičiulionis buvo tuometinės Šiaulių aukštesniosios muzikos mokyklos (dabar Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos) vyresnysis dėstytojas, solinio dainavimo metodinės komisijos pirmininkas, nuo 2007 m. – Šiaulių konservatorijos (dabar – Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos) pedagogas, koncertmeisteris, iki 2011 m. vadovavęs šios mokyklos mišriam chorui ir liaudiškos muzikos ansamblio „Jovarėlis“ vokalinei grupei. Per šiuos metus parengta per šimtą neatlygintinų koncertų Šiaulių miesto ir šalies klausytojams, dalyvauta įvairiuose projektuose, miestui atstovauta nacionaliniuose, tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose ir kituose renginiuose Lietuvoje ir svetur.

Ypač reikalingas ir reikšmingas S. Vaičiulionio pedagoginės veiklos aspektas – neatlygintina profesinė parama jauniems ir talentingiems Šiaulių miesto muzikams, kurių ne vienas šiandien garsina Šiaulių miestą šalyje ir pasaulyje. Maestro sistemingai ugdo jaunus atlikėjus, juos įtraukdamas į profesionalių atlikėjų koncertus, kartu su jais rengdamas koncertines programas.

Tarp Maestro paskatintų ir išugdytų jaunųjų talentų – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos absolventas, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Juozas Janužas, tarptautinių konkursų laureatė smuikininkė Liepa Jurgutavičiūtė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Solinio dainavimo katedros studentas, tarptautinių konkursų laureatas Pijus Kondrotas, saksofonininkė, Hadersfildo universiteto (Jungtinė Karalystė) studentė Deimantė Žigaitė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinys trimitininkas, tarptautinių konkursų laureatas Justas Drakšas, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos absolventė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Solinio dainavimo katedros studentė, tarptautinių konkursų laureatė Adrijana Balsytė ir daugelis kitų.

Sigito Vaičiulionio nuopelnai Lietuvos kultūrai įvertinti miesto ir šalies mastu:

1995 m. jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas,

2022 m. už kūrybinius nuopelnus buvo įteiktas „Šiaurės Lietuvos Žvaigždės“ medalis,

2002, 2013 ir 2019 metais – Šiaulių m. savivaldybės Kultūros ir meno premija už prasmingą indėlį į miesto kultūrinį gyvenimą.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija.